flickrlinkedin

Walka z marnowaniem żywności

Tesco i społeczeństwo

Bez względu na to, gdzie pracujemy, chcemy mieć pozytywny wpływ na klientów, koleżanki i kolegów oraz na lokalne społeczności w naszym otoczeniu.

Dane dotyczące marnowania żywności w Polsce

W Tesco wierzymy, że żywność nie powinna być marnowana.

Z dumą możemy ogłosić, iż jesteśmy pierwszą siecią handlową w Europie Środkowej, która publikuje dane dotyczące marnowania żywności.

Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną i wierzymy, iż jako jeden z największych na świecie dystrybutorów żywności mamy ważną rolę do odegrania w globalnej walce z marnowaniem żywności.

Wierzymy, że publikacja danych dotyczących marnowania żywności w naszej organizacji to krok we właściwym kierunku. Bez odpowiedniej oceny skali tego zjawiska, niemożliwe byłoby ustalenie jasnych celów i podjęcie działań, które pomogą nam zmniejszać ilość wyrzucanej żywności. Publikacja danych pozwoli nam także monitorować wyniki osiągane w stosunku do założonych celów i określać obszary wymagające dalszej poprawy.

Od lat pracujemy nad minimalizowaniem skali marnowania przez odpowiednie planowanie dostaw towarów do sklepów czy przecenianie produktów o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia. Równie ważną kwestią jest przekazywanie pełnowartościowej żywności bezpośrednio z naszych sklepów do lokalnych banków żywności i organizacji charytatywnych.

 • Od rozpoczęcia współpracy z bankami żywności w Polsce przekazaliśmy 3 684 ton żywności, która trafiła do ludzi w potrzebie.
 • Z przekazanej żywności można przygotować 8 771 428 posiłków.
 • Obecnie ponad 220 sklepów w Polsce i 500 w całej Europie Środkowej oferuje możliwość przekazywania nadwyżek żywności. Naszym celem jest rozszerzenie programu na 600 sklepów, w tym wszystkie hipermarkety.

Zadeklarowaliśmy, iż do 2020 roku wszystkie nasze sklepy w Europie Środkowej będą oferować nadwyżki żywności bankom żywności i lokalnym organizacjom charytatywnym.

Naszą ambicją jest, by żadna żywność, która nadaje się do konsumpcji, nie była wyrzucana.

Walkę z marnowaniem żywności możemy wspierać w całym łańcuchu dostaw – od plantatorów i hodowców po gospodarstwa domowe konsumentów. Podjęliśmy decyzję o wdrożeniu drobnych, ale ważnych zmian w tym obszarze:

 • Wprowadziliśmy ofertę „Perfectly Imperfect” – warzywa i owoce o nieregularnych kształtach czy nieperfekcyjnym wyglądzie – do wszystkich hipermarketów w Europie, by pomóc w zmniejszaniu strat żywności bezpośrednio u jej producentów
 • Skróciliśmy czas dostaw owoców cytrusowych, co daje klientom dwa dodatkowe dni gwarantowanej świeżości, co pomaga zmniejszać marnowanie żywności w domach konsumentów
 • Zrezygnowaliśmy z promocji typu „kup jeden, drugi otrzymasz gratis” na warzywa i owoce, by klienci omyłkowo nie kupowali zbyt dużej ilości produktów, które mogą się zmarnować.

Wiemy, że nie jesteśmy w stanie walczyć z marnowaniem żywności sami, dlatego współpracujemy na tym polu z bankami żywności, lokalnymi władzami i dostawcami.

Zachęcamy inne przedsiębiorstwa działające w branży spożywczej, w tym także naszych konkurentów, do stałego zwiększania transparentności poprzez publikację danych dotyczących marnowania żywności w ich organizacjach. Razem możemy skutecznie walczyć z marnowaniem żywności.

Straty żywności w podziale na kategorie (Polska - 2016/17)

Transparentność oraz możliwość mierzenia skali marnowania produktów spożywczych jest podstawą identyfikowania obszarów, w których dochodzi do strat żywności i odnajdywania ich przyczyn. Pozwala to jasno zrozumieć, gdzie, dlaczego i jak wiele żywności marnuje się.

Łączna waga strat żywności w Europie Środkowej to tylko 1,5% całości sprzedaży żywności (dane za rok finansowy 2016/17).

 

Łączna waga sprzedanej żywności w sklepach Europy Środkowej: 3 352 675 ton

Skala marnowania żywności: 49 167 ton

Straty jako procent całkowitej sprzedaży: 1,5%

Żywność przekazana: 5 136 ton

 

Łącznie, w roku 2016/17, sprzedaliśmy klientom w Europie Środkowej 3 352 692 ton żywności. Ponadto:

 • 60 918 ton to nadwyżki żywności (żywność niesprzedana klientom)
 • w tym 27 143 ton to żywność nadająca się do spożycia
 • 8 143 ton z ww. żywności została przekazana
 • 19 000 żywności zostało wyrzucone

Nadwyżki żywności - dane za rok 2016/17, Polska

Pracujemy nad zagwarantowaniem, iż żadna żywność, która nadaje się do spożycia, nie będzie wyrzucana w naszych operacjach sklepowych. Naszym celem jest zmniejszenie skali marnowania żywności o połowę do roku 2030.

Jesteśmy na dobrej drodze, by skutecznie walczyć z marnowaniem żywności w regionie Europy Środkowej. Wiemy jednak, że wciąż wiele przed nami, dlatego będziemy nadal pracować – nie tracimy czasu na marnowanie.

Metodologia

W jaki sposób obliczamy ilość marnowanej żywności

Zakres i definicje

Opisana poniżej metodologia została zastosowana, by obliczyć łączną liczbę ton żywności zmarnowanej w naszych operacjach w Europie Środkowej w całym roku finansowym 2016/17. Uzyskana w ten sposób informacja jest zgodna ze standardami kalkulacji marnowanej żywności (Food Loss and Waste Accounting Standard - FLW Standard).

Ramy czasowe

Opublikowana ilość reprezentuje żywność zmarnowaną w pełnym roku finansowym 2016/17. W tym roku to 52 tygodnie, od 28 lutego 2016 do 25 lutego 2017 włącznie.

Lokalizacja i format sklepów

Zakres obliczeń obejmuje żywność zmarnowaną w naszych magazynach i sklepach w Europie Środkowej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja). Żywność marnowana w restauracjach i stołówkach pracowniczych nie jest uwzględniana, podobnie jak ta pochodząca z operacji Tesco wyżej w łańcuchu dostaw, np. zmarnowana podczas transportu lub uprawy.

Kalkulacja obejmuje tylko nasze operacje, a więc wyłączona jest z niej żywność marnowana u dostawców lub na ladach, prowadzonych przez zewnętrznych partnerów.

Definicja marnowania żywności

Typy produktów: Zakres kalkulacji obejmuje zmarnowaną żywność, w tym jej niejadalne części.

Pochodzenie: Definicja marnowanej żywności oparta jest na definicji EU Fusions*: “Marnowana żywność to każda żywność, w tym jej niejadalne części, usunięta z łańcucha dostaw, w celu odzyskania lub wyrzucenia (w tym kompostowania, uprawy zaorane/nie zebrane, podlegające beztlenowemu rozkładowi, produkcji energii, współtworzenia, spopielania, odprowadzone do kanalizacji, na wysypisko lub zrzucone do morza)” [tłum. własne]

Dlatego żywność przekazywana organizacjom charytatywnym lub przeznaczona na paszę dla zwierząt nie jest traktowana jako marnowana.

Kategorie żywności

Wszystkie kategorie żywności, sprzedawanej w Tesco wchodzą w skład obliczeń**.

Podczas obliczeń wszystkie produkty inne niż spożywcze są usuwane z danych dot. marnowania. Wykluczone z obliczeń są poniższe grupy produktów:

 • Wszystkie produkty z kategorii nieżywnościowych, na przykład kosmetyki, produkty dla zwierząt, czy elektronika
 • Kwiaty i rośliny
 • Niektóre indywidualne produkty z innych kategorii, które w oczywisty sposób nie nadają się do spożycia, np. książki, szklane naczynia.

Źródła danych

Kalkulując ilość żywności marnowanej co roku, bierzemy pod uwagę poniższe dane z naszych sklepów i magazynów.

Straty sklepowe: Dane te zawierają liczbę jednostek zmarnowanych i łączną wartość tych jednostek z podziałem na tym strat:

 • DAM – uszkodzenia: produkty uszkodzone w sklepie, na sali sprzedaży i w magazynie
 • OOC – „out of code”: produkty, w przypadku których przekroczono termin „należy spożyć do” lub „najlepiej spożyć do” i których nie można sprzedać
 • Straty „write off”: produkty nienadające się do sprzedaży, np. w przypadku wycofania produkty przez dostawcę
 • „exceptional events”: straty powstałe w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia, przykładowo uszkodzenia lodówki, zalania pomieszczenia, itd.
 • „clear as you go”: straty wynikające z przeceny i likwidacji asortymentu.

Straty magazynowe: Dane te zawierają liczbę jednostek zmarnowanych w magazynach centralnych i łączną wartość tych jednostek.

Dane dotyczące przekazywanej żywności: Dane te zawierają liczbę jednostek przekazanych i łączną wartość z podziałem na:

 • Darowizny dla banków żywności: żywność nadająca się do spożycia przez ludzi
 • Inne darowizny, przykładowo dla zoo bądź jako pokarm dla zwierząt

Metodologia

Poniższe informacja wyjaśniają jako obliczamy wagę żywności za rok finansowy 2016/17:

 • Bierzemy pod uwagę całość żywności niesprzedanej. Nie uwzględnia się produktów nieżywnościowych.
 • Liczba jednostek jest konwertowana na wagę – poprzez pomnożenie jednostek i ich wagi.
 • Obliczenie przeprowadzamy „z dołu do góry” – od poszczególnych produktów (np. jabłka Gala), przez kategorię (owoce i warzywa), aż po całość operacji w Europie.
 • Waga produktów jest sumowana dla całości naszych oddziałów w Europie.
 • Kalkulacja ta ma zastosowanie dla 96% produktów (wagowo).
 • Pozostałe 4% produktów (ekwiwalent 5% całości jednostek) to produkty, których zdefiniowana waga jednostkowa nie jest dostępna (np. bagietka na ladzie piekarniczej), bądź jest niepoprawna.
 • Aby najlepiej ocenić wagę tych produktów:
  • Sprawdza się każdy produkt w kategorii, identyfikując te, których wagi nie można ocenić, bądź znacznie odbiega ona od średniej.
  • Produkty ocenia się na tle kategorii lub podkategorii celem oceny wagi, na podstawie wiedzy eksperckiej.
 • Aby zminimalizować ryzyka związane z taką estymacją, kategorie o największej wadze strat są traktowane priorytetowo i sprawdzane dokładniej.
 • Dodatkowo, w każdej kategorii, produkty o największej liczbie jednostek generujących straty są analizowane indywidualnie dla oceny ich wpływu na łączną wagę strat.
 • Ta sama metodologia ma zastosowanie przy ocenie wagi żywności sprzedanej i przekazanej.

* Zakłada się, iż 1l płynów odpowiada 1kg.

Spójność danych

Skala marnowania żywności w Europie Środkowej to 1,5%. Liczba ta oznacza proporcję żywności zmarnowanej do sprzedanej. Waga żywności sprzedanej jest również obliczana wg metodologii opisanej powyżej.

Raportowanie i cele

Naszą ambicją jest, aby żywność nadająca się do spożycia nie była marnowana w Tesco. Wykres zamieszczony powyżej ilustruje nasz progres w tym obszarze. Pokazuje on proporcje przeznaczenia w żywności niesprzedanej za rok 2016/17.

Straty: całość strat żywności wynikających z uszkodzenia bądź odpisu (patrz: defincja „write off” powyżej). W większości przypadków są to produkty, których nie można przekazać, więc nie uwzględniamy ich w naszych celach. Przykładowo, mogą to być produkty z uszkodzonym opakowaniem bądź wycofane jako niebezpieczne.

Żywność nienadająca się do przekazania: produkty nienadające się do konsumpcji, niemożliwe do przekazania ze względu na wymagania prawne bądź kwestie związane z bezpieczeństwem. Uwzględnia się tu także produkty, w przypadku których nie przestrzegano zasad łańcucha chłodniczego (np. zbyt długie przechowywanie poza chłodnią).

Żywność przekazana: Całość żywności nadającej się do spożycia, która została przekazana organizacjom charytatywnym.

Pokarm dla zwierząt: : Całość żywności nadającej się do spożycia dla zwierząt, która została przekazana jako karma.

Żywność wyrzucona: Produkty, które są bezpieczne do konsumpcji, ale nie zostały przekazane. Liczbą tą mierzymy nasz postęp w stosunku do założonych celów.

 

---

* - więcej informacji: https://www.eu-fusions.org/

** - United Nations Central Production Classifications 2.1, rodziały 21 – 24