flickrlinkedin

Jak wspieramy lokalne społeczności

Tesco i społeczeństwo

Bez względu na to, gdzie pracujemy, chcemy mieć pozytywny wpływ na klientów, koleżanki i kolegów oraz na lokalne społeczności w naszym otoczeniu.

Zbiórki pieniężne

Przy organizacji zbiórek pieniędzy Tesco współpracuje z PCK i lokalnymi organizacjami  charytatywnymi. Zbiórki pieniędzy z PCK odbywają się w ramach projektu "Zamień głodne dzieciństwo na Godne Dzieciństwo".

Ponad 700 000 dzieci w Polsce jest niedożywionych. Polski Czerwony Krzyż podjął wyzwanie, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin ubogich, lepszego startu w dorosłość. Dzięki zbiórkom udało się zebrać ponad 1 000 000 zł.

W 2015 roku w sklepach Tesco odbyło się 501 zbiórek , zebrano 463 162 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, zakup odzieży i obuwia, wyprawki i pomoce szkolne oraz doposażenie świetlic środowiskowych, hospicjów.