flickrlinkedin

Jak wspieramy lokalne społeczności

Tesco i społeczeństwo

Bez względu na to, gdzie pracujemy, chcemy mieć pozytywny wpływ na klientów, koleżanki i kolegów oraz na lokalne społeczności w naszym otoczeniu.

Społecznicy

Nasze sklepy, wraz z klientami i współpracownikami są częścią społeczności w których działamy. Wszędzie, gdzie jesteśmy  obecni, chcemy mieć pozytywny wpływ  na lokalną społeczność. Chcemy poznać jej potrzeby i wspierać tam, gdzie to najbardziej potrzebne.

Wiemy, że bycie dobrym sąsiadem i zrozumienie potrzeb naszej społeczności jest kluczem do posiadania pozytywnego wpływu na lokalną społeczność i na budowanie lojalności emocjonalnej i zaufania. Wiemy, że nasze sklepy i koledzy są świadomi tego, że pozytywne doświadczenia i oceny naszych klientów mogą mieć ogromny wpływ na wyniki naszej marki i firmy. Zapewnienie, że pomagamy naszym sklepom wspierać lokalne potrzeby, jest ważne dla klientów, a to znaczy, że pozytywnie wpływamy a na rozwój naszej firmy.

<p><em>Niemal 400 sklepów Tesco w całej Polsce to znakomita baza do budowania relacji z lokalnymi społecznościami, ale to także zobowiązanie. Jesteśmy dobrym sąsiadem i chcemy angażować się w lokalne inicjatywy, dlatego od 3 lat prowadzimy projekt „Społecznicy”. W 2016 roku grupa Społeczników liczy niemal 40 osób. Społecznikiem mianujemy tych pracowników lokalnych sklepów, którzy wykazują duże zaangażowanie w budowanie dobrych, sąsiedzkich relacji z lokalną społecznością. Społecznicy organizują na terenie sklepów wydarzenia, które integrują  lokalną społeczność i służą edukacji, np. na temat zdrowia i odżywiania. Wspierają oni także lokalne imprezy sportowe i współpracują z organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi szkołami. W trzeciej edycji widzimy, jak projekt się zmienia i dojrzewa. Niezmiennie jednak najważniejsi w tym projekcie są ludzie, których pasją jest angażowanie się w działania społeczne. Skupianie tych ludzi wokół wspólnych dobrych celów to sukces tego projektu.</em></p> Bożena Polak, Kierownik Projektu