flickrlinkedin

Jak wspieramy lokalne społeczności

Tesco i społeczeństwo

Bez względu na to, gdzie pracujemy, chcemy mieć pozytywny wpływ na klientów, koleżanki i kolegów oraz na lokalne społeczności w naszym otoczeniu.

Społecznicy

Nasze sklepy, wraz z klientami i współpracownikami są częścią społeczności w których działamy. Wszędzie, gdzie jesteśmy  obecni, chcemy mieć pozytywny wpływ  na lokalną społeczność. Chcemy poznać jej potrzeby i wspierać tam, gdzie to najbardziej potrzebne.

Wiemy, że bycie dobrym sąsiadem i zrozumienie potrzeb jest kluczem do posiadania pozytywnego wpływu na lokalną społeczność i na budowanie lojalności emocjonalnej i zaufania. Wiemy, że nasze sklepy i koledzy są świadomi tego, że pozytywne doświadczenia i oceny naszych klientów mogą mieć ogromny wpływ na wyniki naszej marki i firmy. Zapewnienie, że pomagamy naszym sklepom wspierać lokalne potrzeby, jest ważne dla klientów, a to znaczy, że pozytywnie wpływamy a na rozwój naszej firmy.

Ponad 400 sklepów Tesco w całej Polsce to znakomita baza do budowania relacji z lokalnymi społecznościami, ale to także zobowiązanie. Jesteśmy dobrym sąsiadem i chcemy angażować się w lokalne inicjatywy, dlatego od 2013 roku prowadzimy projekt „Społecznicy”.

Społecznik to osoba, która wykazuje duże zaangażowanie  w budowanie dobrych, sąsiedzkich relacji z lokalną społecznością. Społecznicy organizują Ekspedycje smaków w ramach programu „Od uprawy do potrawy”, wspierają uczestników programu „Decydujesz, pomagamy” oraz organizują na terenie sklepów wydarzenia, które integrują  lokalną społeczność i służą np. edukacji na temat zdrowia i odżywiania, wspierają imprezy sportowe, jak również współpracują z organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi szkołami.

Widzimy, jak projekt się zmienia i dojrzewa. Niezmiennie jednak najważniejsi w tym działaniach są ludzie, których pasją jest angażowanie się w działania społeczne. Skupianie tych ludzi wokół wspólnych dobrych celów to sukces tego projektu. .