flickrlinkedin

Handel odpowiedzialny

Tesco i społeczeństwo

Bez względu na to, gdzie pracujemy, chcemy mieć pozytywny wpływ na klientów, koleżanki i kolegów oraz na lokalne społeczności w naszym otoczeniu.

Handel odpowiedzialny

Dlaczego ma to znaczenie

Jako firma handlowa jesteśmy zależni od silnych, otwartych i uczciwych relacji z naszymi dostawcami. Jak mawiał nasz założyciel, Jack Cohen: wszyscy jesteśmy handlowcami i musimy pracować razem, aby zaoferować naszym klientom najlepsze produkty i usługi. Klienci oczekują doskonałych produktów, ale oczekują od nas również tego, byśmy pozyskując te produkty pamiętali o wyzwaniach związanych z ochroną środowiska czy kwestiami społecznymi. Dzięki silnym relacjom z dostawcami oraz naszej skali, możemy zapewnić, iż produkty, które oferujemy, łączy nie tylko jakość i atrakcyjna cena, ale również kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Nasze podejście

Gdy mówimy o pozyskiwaniu produktów, musimy pamiętać, że wszystko zawsze zaczyna się od naszych relacji z dostawcami. Tylko dzięki partnerstwie i współpracy możemy dostarczać produkty, jakich oczekują nasi klienci.

Wiele zmieniliśmy w sposobie pozyskiwania produktów i w sposobie pracy z naszymi dostawcami. Naszym celem jest budowanie głębokich, długofalowych, opartych na zaufaniu relacji z naszymi partnerami handlowymi, byśmy mogli dbać o naszych klientów, każdego dnia coraz lepiej, oferując im produkty, których poszukują, w cenach, którym można zaufać i w jakości, z której możemy być dumni.

Współpraca

Jako globalna sieć handlowa chcemy mieć pozytywny wpływ na społeczności lokalne wszędzie tam, gdzie działamy. Dotyczy to także relacji z naszymi lokalnymi dostawcami, przez co możemy eliminować wszelkie ryzyka, jakie mogą pojawiać się w łańcuchu dostaw.

By móc to osiągnąć, wszystkie osoby, które stoją za danym produktem – niezależnie, czy zajmują się rolnictwem, projektowaniem, wytwarzaniem, pakowaniem, przechowywaniem czy sprzedażą – muszą pracować na zasadach partnerstwa. Dlatego tak ważne są dla nas długofalowe relacje z naszymi dostawcami.

Pomagają one rozwijać się, tworzyć miejsca pracy i stwarzać nowe możliwości dla społeczności na całym świecie. Lepsza współpraca między nami a naszymi partnerami handlowymi sprawia, że skuteczniej zarządzamy poziomem ryzyka.

Sposób pracy w Europie Środkowej

Ostatnie miesiące i lata to wiele pozytywnych zmian w naszych relacjach z dostawcami w Europie Środkowej. Rozpoczęliśmy od stworzenia jednego zespołu ds. produktów, odpowiedzialnego za cały cykl życia produktu; następnie pracowaliśmy nad uproszczeniem procesów i poprawą komunikacji.

Regularnie przeprowadzamy anonimowe badania opinii, dając naszym dostawcom możliwość oceny i podzielenia się swoimi oczekiwaniami. Notujemy stały wzrost satysfakcji naszych partnerów handlowych. Odpowiedzią na oczekiwania naszych partnerów było powołanie dedykowanego zespołu ds. relacji z dostawcami, by wzmacniać naszą współpracę i wzajemne zrozumienie.

W roku 2016 wprowadziliśmy nowe kanały komunikacji – Biuletyn dla Dostawców i Konferencje Dostawców. Ponownie uruchomiliśmy infolinię Supplier Protector Line, która zapewnia bezpłatny, profesjonalny i anonimowy serwis, pozwalający dostawcom zgłaszać swoje wątpliwości.

Dodatkowo, w maju 2016 r. uruchomiliśmy w Polsce Supplier Helpline – narzędzie pomagające rozwiązać wszelkie kwestie związane ze współpracą z Tesco w ciągu do 48 godzin, dając naszym dostawcom jeden punkt kontaktu gdy tylko potrzebują jakiejkolwiek pomocy. Po testach w Polsce, narzędzie będzie udostępniane także w innych krajach regionu.

Fakty i dane

  • W Europie Środkowej współpracujemy z ponad 7400 dostawcami, z czego 3700 przypada na Polskę. W zespole ds. produktów codzienną współpracą z naszymi partnerami handlowymi zajmuje się ponad 1000 osób.
  • W anonimowej ankiecie Supplier Viewpoint notujemy stały pozytywny wzrost oceny naszej współpracy. Ogólny poziom satysfakcji naszych dostawców w Europie Środkowej wzrósł z 59% do 61,9% w pierwszej połowie roku 2015 i do 66,4% w drugiej połowi minionego roku.
  • By umacniać współpracę z dostawcami, stale inwestujemy w nasz zespół – nasi kupcy comiesięcznie poświęcają od 4 do 16 godzin na różnego rodzaju szkolenia.