flickrlinkedin

Produkty - opakowania

Strategia Pomocnych Gestów

Bez względu na to, gdzie pracujemy, chcemy mieć pozytywny wpływ na klientów, koleżanki i kolegów oraz na lokalne społeczności w naszym otoczeniu.

Chcemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, a wybór odpowiednich materiałów do opakowań produktów pomoże nam osiągnąć ten cel. Zobowiązaliśmy się, aby do 2025 r. wszystkie opakowania były w pełni nadające się do recyklingu lub przetworzenia oraz by do 2025 r. całość papieru i tektury pochodziła w 100% ze zrównoważonych źródeł. Będziemy również pracować nad zmniejszeniem całkowitej wagi opakowań.

W Europie Środkowej rozpoczęliśmy nasze prace w tym obszarze od opracowania listy materiałów, które chcemy stosować w opakowanich produktów marek Tesco, zaś wkrótce rozpoczniemy pracować nad tym zagadnieniem z naszymi dostawcami.

Budujemy partnerskie relacji z wszystkimi, którym leży na sercu kwestia opakowań, aby poprawiać proces odzyskiwania i przetwarzania oraz wspierać konsumentów prostymi, przejrzystymi informacjami na temat recyklingu.