flickrlinkedin

Miejsca

Strategia Pomocnych Gestów

Bez względu na to, gdzie pracujemy, chcemy mieć pozytywny wpływ na klientów, koleżanki i kolegów oraz na lokalne społeczności w naszym otoczeniu.

Jesteśmy dumni z bycia częścią lokalnych społeczności na całym świecie. Zależy nam na tym, aby w istotny sposób wpływać na sprawy ważne dla naszych klientów i pracowników – dzięki osobom, z którymi pracujemy, lokalnym firmom, które dostarczają do nas towary, czy lokalnym organizacjom, które wspieramy.

„Decydujesz, pomagamy”

Nasz program grantowy jest największą tego rodzaju inicjatywą w Europie Środkowej. To bezpośredni sposób pomocy lokalnym społecznościom, który cieszy się już ogromną popularnością nie tylko wśród naszych klientów i wspieranych organizacji, ale także pracowników. Dowiedz się więcej...

W tym roku za nami już czwarta edycja, która zgromadziła 2165 projektów społecznych, na które klienci w Europie Środkowej oddali w sumie 16,5 miliona głosów. 93% naszych klientów w Polsce zgadza się ze stwierdzeniem, iż „Decydujesz, pomagamy” to dobry sposób wspierania lokalnych społeczności. W Polsce w każdym z 125 mikroregionów nagrodziliśmy trzech zwycięzców, którzy otrzymali łącznie 1,125 mln zł.

Wolontariat pracowniczy

Przy dzisiejszym tempie życia łatwo jest stracić z oczu ważne rzeczy, takie jak budowanie poczucia wspólnoty. Dlatego uruchomiliśmy nowy program wolontariatu wewnętrznego - który zachęca naszych pracowników do wspierania ich najbliższego otoczenia.

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy częścią wielu społeczności na całym świecie i chcemy wspierać to, co lokalnie ważne. Pilotaż programu wolontriatu to nowa inicjatywa, która pozwoli nam jeszcze skuteczniej pomagać.

Długofalowe partnerstwo z bankami żywności

W roku 2017/18 przekazaliśmy w Europie Środkowej 10 639 ton żywności ponad 1100 bankom żywności, co stanowi wzrost o ponad 100% w ciągu ostatniego roku. Jest to odpowiednik 25 milionów posiłków. 700 sklepów regularnie przekazuje żywność, a docelowo chcemy zaoferować nadwyżki żywności z wszystkich naszych sklepów do 2020 roku. Dowiedz się więcej o nadwyżkach żywności...

Mamy długą tradycję współpracy z bankami żywnościw Polsce i na Węgrzech. Wspieraliśmy rozwój krajowych sieci banków żywności w Czechach i na Słowacji. Jesteśmy jednym z największych partnerem dla banków żywnościowych w Europie Środkowej, a w 2016 roku podpisaliśmy umowę o partnerstwie strategicznym, aby jeszcze lepiej współpracować dla redystrybucji nadwyżek żywności w każdym z krajów.

Umożliwiamy naszym klientom wsparcie banków żywności poprzez udział w zbiórkach żywności, zaś świąteczne zbiórki wspieramy jako Tesco dodatkową darowizną o wartości 20% pozyskanych produktów. W 2017 roku nasi klienci pomogli zebrać produkty, z których można przugotować 1,2 miliona posiłków. Dowiedz się więcej...