flickrlinkedin

Ludzie

Strategia Pomocnych Gestów

Bez względu na to, gdzie pracujemy, chcemy mieć pozytywny wpływ na klientów, koleżanki i kolegów oraz na lokalne społeczności w naszym otoczeniu.

Dbamy o naszych polskich klientów, każdego dnia coraz lepiej – dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu każdej i każdego spośród 22 tys. pracowników w naszym kraju.

Zatrudniamy ponad 440 tys. osób na całym świecie. Wiemy, że jesteśmy za nich odpowiedzialni i wspieramy ich w codziennej pracy, ale i nie tylko tam. Chcemy, aby wszyscy odnosili sukcesy, dlatego dajemy im elastyczność, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i szeroką ofertę benefitów, aby mogli rozwijać się zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Tworzymy środowisko, w którym każdy może czuć się sobą, niezależnie od pochodzenia, wyznawanej religii, rasy czy koloru skóry, płci, orientacji, wieku i stanu cywilnego, poglądów politycznych czy przynależności do organizacji związkowych.

Doceniamy różnorodność wśród naszych pracowników, także w kontekście ich doświadczenia i umiejętności, jakie każda i każdy spośród 440 tys. osób wnosi do naszej organizacji. Jesteśmy dumni, iż nasza kultura pomaga rozwijać się i budować kariery zawodowe wszystkim spośród naszych koleżanek i kolegów.

W Polsce stale pracujemy nad budowaniem coraz lepszego miejsca pracy, inwestując w wynagrodzenia oraz:

  • wdrażając programy szkoleniowe i praktyki (2700 w roku 2018 w regionie Europy Środkowej) oraz programy menedżerskie i wprowadzające do firmy
  • koncentrując się na kulturze organizacyjnej i zaangażowaniu, ograniczając wewnętrzną hierarchię dzięki bardziej otwartym zespołom i wprowadzając Fora Pracownicze
  • uruchamiając programy wspierające zdrowy styl życia i rozwijając pakiet świadczeń dodatkowych.