flickrlinkedin

Fundacja Tesco

Strategia Pomocnych Gestów

Bez względu na to, gdzie pracujemy, chcemy mieć pozytywny wpływ na klientów, koleżanki i kolegów oraz na lokalne społeczności w naszym otoczeniu.

Fundacja Tesco powstała z inicjatywy Tesco Polska 17 kwietnia 2012 roku jako kolejny krok w rozwoju strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę Tesco.

Fundacja Tesco to połączenie wieloletniego doświadczenia we wspieraniu projektów charytatywnych oraz nowoczesnego systemu pomocy i oferowania wsparcia dla lokalnych społeczności poprzez organizacje pozarządowe, które na poziomie lokalnym realizują wiele ważnych i pożytecznych inicjatyw.

Dowiedz się więcej na www.fundacjatesco.pl.

  • Blisko 10 000 000 zł

    przekazane na pomoc dzieciom i młodzieży

  • Blisko 75 000 posiłków

    dla potrzebujących dzieci - to efekt programu "Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę"

  • 561 stypendiów

    dla dzieci pracowników Tesco