flickrlinkedin

Tesco zobowiązuje się że do 2030 będzie korzystało w 100% tylko z elektryczności odnawialnej

Kené Umeasiegbu

Head of Climate Change and Sustainable Agriculture

Aby pomóc w walce ze zmianami klimatu, Tesco postawiło przed sobą jeszcze bardziej ambitne, naukowo ugruntowane cele zredukowania emisji dwutlenku węgla w swoich sklepach i centrach dystrybucji.

Tesco jako firma sprzedająca produkty spożywcze zdaje sobie sprawę, że długofalowy sukces biznesu zależy od stanu środowiska naturalnego. Zarówno nasi klienci, jak i koleżanki i koledzy oczekują, iż Tesco odegra znaczącą rolę w dbaniu o nasza planetę. Dzisiaj publikujemy najnowsze cele i plany walki ze zmianami klimatu w naszych sklepach i centrach dystrybucji.

Odcisk węglowy

Emisja ze sklepów i centrów dystrybucji stanowi 85% naszej bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych. Aby sprostać nowym celom, zobowiązujemy się, że do 2030 roku firma w 100% będzie korzystać z elektryczności pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

10 lat temu cele Tesco związane ze zmianą klimatu wyglądały następująco:

  1. Do 2020 obniżyć emisję o połowę na metr kwadratowy
  2. Do 2050 stać się bez emisyjnym biznesem

Od 2007 roku zainwestowaliśmy ponad 700 milionów funtów w wydajność energetyczną i chłodniczą w naszych sklepach i centrach dystrybucji. Dzięki temu emisja gazów z naszych budynków zmniejszyła się o 41% w przeliczeniu na metr kwadratowy. Jesteśmy na dobrej drodze aby przed 2020 rokiem osiągnąć nasz cel obniżenia emisji o połowę. Dzięki poprawie efektywności udało się też zmniejszyć rachunki za prąd o 200 milionów funtów rocznie. Zatem wydajność energetyczna to nie tylko nasza odpowiedzialność i obowiązek, ale i też dobry sposób na zaoszczędzenie pieniędzy.

Nasz plan na względną redukcję emisji węgla o 50%, przenosi się na całkowitą redukcję o 10% do 2020 roku. Co oznacza że w 2020 roku będziemy emitować o 10% dwutlenku węgla mniej niż było to w roku 2016. Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia i dalej będziemy inwestować w poprawę wydajności energetycznej i chłodniczej.

Wiemy jednak, że w tym tempie nie uda nam się doprowadzić do tego aby Tesco stało się bezemisyjnym biznesem przed rokiem 2050. Dlatego dziś ogłaszamy jeszcze bardziej ambitne cele, które pomogą Tesco przyczynić się do ograniczenia globalnego wzrostu temperatur o 1,5 stopnia.

Cele Klimatycznego Porozumienia w Paryżu i Organizacji Narodów Zjednoczonych

Po sporządzeniu Paryskiego Porozumienia Klimatycznego pracowaliśmy z ekspertami zewnętrznymi nad ustaleniem naukowo uzasadnionych celów, które są zgodne z naszym celem ograniczenia globalnego wzrostu temperatur o 1,5 stopnia i pozwolą Tesco zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do zera.

Nasze nowe cele to całkowita redukcja emisji w odniesieniu do  poziomów z roku 2015:

o 35% do roku 2020

o 60% do roku 2025 i

o 100% do roku 2050

Aby osiągnąć te ambitne chcemy by do 2030 roku 100% naszej energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych. Pośrednim kamieniem milowym będzie korzystanie w 65% z elektryczności ze źródeł odnawialnych przed rokiem 2020. Na naszych dwóch największych rynkach w Wielkiej Brytanii i Tajlandii - ta zmiana już się rozpoczęła. Od 2017 roku w Irlandii i Wielkiej Brytanii przechodzimy w 100% na odnawialne źródła energii, które posiadają certyfikaty odnawialności.

W Tajlandii w 2016 roku zainwestowaliśmy 8 milionów funtów w instalowane na miejscu baterie słoneczne, a na najbliższe lata planujemy dalszy rozwój w tym aspekcie.

Przed rokiem 2030 chcemy rozszerzyć nasz mix odnawialnej energii elektrycznej na całą Grupę tak by 50% pochodziło z umów odbioru energii elektrycznej (PPA) oraz źródeł własnych. Ten plan w zrównoważony sposób łączy stabilność cenową, opłacalność i możliwości tworzenia nowych źródeł energii odnawialnej. Dołączyliśmy do globalnej inicjatywy - RE100, która dąży do tego aby biznesy w 100% korzystały z odnawialnych energii. Na wszystkich naszych rynkach będziemy ściśle współpracować z biznesami oraz ustawodawcami aby stymulować rozwój rynku energii odnawialnych.

Razem z dostawcami pracujemy nad redukcją emisji dwutlenku węgla

W naszym łańcuchu dostaw, zachęcimy naszych dostawców by postawili sobie cel dwóch stopni (2 °C), lub też osiągnęli całkowitą redukcję w odniesieniu do  2015 roku:

 o 7% do roku 2020

o 35% do roku 3030

Będziemy wspierać naszych dostawców we wprowadzaniu tych redukcji. Nasze wsparcie będzie możliwe dzięki edukacji oraz wspólnym zakupom energii.

Nasze nowe, ugruntowane naukowo cele zostały zaakceptowane przez niezależną organizację-  Science-Based Targets Initiative, która wspiera ustalanie celów jako ważne narzędzie na drodze przechodzenia na niskowęglową energię.

Nasze oddanie sprawie odzwierciedla się w poparciu dla Celów Klimatycznego Porozumienia z Paryża i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Te międzynarodowe porozumienia dają nadzieję na to, że możemy uniknąć niebezpiecznych zmian klimatycznych i stworzyć przyszłość która nie narusza równowagi ekologicznej.

W Tesco w dalszym ciągu będziemy robić wszystko aby walczyć ze zmianami klimatycznymi i pomóc w zabezpieczaniu naszej łańcucha dostaw, tak aby biznes Tesco dobrze rozwijał się w przyszłości.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Tesco i jak redukujemy nasz wpływ na środowisko zapraszamy na: www.tescoplc.com.