flickrlinkedin

Decydujesz, Pomagamy

Decydujesz, Pomagamy

Jak Tesco stało się dobrym sąsiadem

Katarzyna Julia Olesińska

koordynatorka Programu „Decydujesz, pomagamy”; Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Tesco wierzy, że połączenie sił lokalnych organizacji pozarządowych oraz działaczy społecznych z siłami klientów i pracowników Tesco może bardzo pozytywnie wpłynąć na jakość przestrzeni i życia w lokalnych społecznościach. Stąd narodził się pomysł na stworzenia Programu „Decydujesz, pomagamy”, który sprawia, że sklepy Tesco stają się miejscami, w których nie tylko robi się zakupy, ale także toczy się życie lokalnych społeczności.

Drugiego stycznia 2017 roku ruszyła II edycja ogólnopolskiego Programu „Decydujesz, pomagamy”. To wyjątkowe przedsięwzięcie, dzięki któremu już po raz drugi w całej Polsce realizowane będą projekty skierowane do lokalnych społeczności. Program „Decydujesz, pomagamy” jest realizowany przez Tesco równolegle jeszcze w trzech innych krajach: Czechach, na Słowacji i Węgrzech.  

W Polsce na projekty, dzięki którym lokalne społeczności staną się bardziej zintegrowane, a ich przestrzeń bardziej przyjazna, przeznaczonych będzie w sumie 750 000 zł. Te pieniądze trafią do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w postaci grantów o wartości 5 000 złotych. O tym, które pomysły zostaną dofinansowane, zdecydują klienci Tesco.

„Decydujesz, pomagamy” to przedsięwzięcie wyjątkowe. Jego największą zaletą jest to, że pozostaje  w bardzo bliskiej relacji z lokalnymi społecznościami. Tesco staje się w ten sposób dobrym sąsiadem, jednym z członków lokalnej społeczności.

Partnerem merytorycznym programu jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”- organizacja pozarządowa z ogromnym doświadczeniem w badaniu potrzeb lokalnych społeczności oraz ewaluowanie projektów społecznych. Rolą Stoczni w „Decydujesz, pomagamy” było przygotowanie wraz z Tesco Polska koncepcji Programu, kryteriów oceny projektów, dokumentów Programu, a także bieżąca obsługa Wnioskodawców.