flickrlinkedin

Decydujesz, pomagamy - aby spełnić jeszcze więcej marzeń

Katarzyna Bąk

kierownik ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Tesco Polska

W ciągu ostatnich kilku tygodni rozmawiałam z wieloma pracownikami organizacji pozarządowych o sile i znaczeniu programów społecznych, jak również o tym w jaki sposób nasza firma może wspierać ich rozwój. Dyskusje te wpisują się w ogłoszoną przez nas w styczniu 2017 roku drugą edycję programu „Decydujesz, pomagamy”, którego celem jest właśnie wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych. Dzięki dotarciu do lokalnych organizacji i ich kontakcie z mieszkańcami mamy możliwość wprowadzenia realnej zmiany w danym regionie.

Osobiście bardzo mocno wierzę w inicjatywy społeczne, ponieważ kto lepiej, niż my sami wie, czego potrzebujemy w naszym najbliższym otoczeniu. Co może być ważniejszego od wprowadzenia naszych marzeń w czyn i wspólna praca z sąsiadami nad otaczającą nas rzeczywistością? Poczucie dumy, że wspólnie stworzyliśmy coś cennego oraz aktywnie zadbaliśmy o siebie, naszą przyszłość, dając przykład dla innym wokół nas, buduje poczucie wspólnoty.

W pierwszej edycji  programu „Decydujesz, pomagamy" otrzymaliśmy ponad 1000 propozycji inicjatyw społecznych, pomogliśmy zrealizować 160 z nich. Projekty te przyniosły pozytywne rezultaty lokalnej społeczności – rozwijały konkretne umiejętności, przyczyniły się do poprawy infrastruktury, wspierały realizację pasji i marzeń mieszkańców. „Decydujesz, pomagamy” jest jednak programem, który nie tylko daje możliwość obserwowania natychmiastowych rezultatów, ale przede wszystkim daje nadzieję na długofalowe zmiany, które będziemy mogli zauważyć  w przyszłości, jak np. zwiększenie rozpoznawalności organizacji w środowisku czy też zdobycie doświadczenia, które pozytywnie wpłynie na działanie organizacji. Oczywiście, długoterminowe efekty nie będą widoczne od razu czy też nawet w kolejnych miesiącach, może nawet nie w ciągu roku. Liczymy jednak, że część ze 160 projektów finansowanych w 2016 roku będzie miał taki właśnie wpływ i dzięki naszemu wsparciu lokalna społeczność zostanie zaktywizowana, a sfinansowane przez nas projekty staną się zalążkiem nowych inicjatyw w środowisku.

Obecnie skupiamy się na drugiej edycji programu „Decydujesz, pomagamy”, w którym właśnie  zakończyliśmy fazę zbierania zgłoszeń. Otrzymaliśmy setki zgłoszeń w 145 mikroregionach. Zadaniem naszego partnera merytorycznego, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” , jest sprawdzenie wszystkich wniosków i wybranie w każdym z obszarów tych najlepszych. Następnie najciekawsze wnioski zostaną zakwalifikowane przez Komisję Grantową do fazy głosowania, podczas której klienci sklepów Tesco wybiorą ten, który według nich najbardziej przysłuży się ich społeczności.

Głosowanie w sklepach Tesco rozpocznie się 8 marca i będzie trwało do 4 kwietnia. Każdy klient otrzyma podczas zakupów żeton do głosowania, który będzie mógł wrzucić do konkursowej urny, oddając tym samym głos na wybrany projekt. W ten sposób klienci wskażą, który z projektów jest według nich najlepszy i powinien otrzymać dofinansowanie.

Czeka nas kilka tygodni pełnych wrażeń!