flickrlinkedin

Centrum Prasowe

Aktualności Biura Prasowego Tesco Polska

Zakończył się I semestr programu „Od uprawy, do potrawy”

Od września 2018 roku szkoły i przedszkola biorą udział w trzeciej edycji programu edukacyjnego „Od uprawy, do potrawy”. W ramach bezpłatnego programu nauczyciele mogą zabrać dzieci na „Ekspedycję smaków” - wycieczkę edukacyjną po sklepie, skorzystać z gotowych scenariuszy lekcji oraz zdobyć grę planszową o niemarnowaniu żywności. Czas na krótkie podsumowanie zakończonego właśnie pierwszego semestru tegorocznego programu.

Od początku roku szkolnego Społecznicy - czyli specjalnie przeszkoleni pracownicy sklepów Tesco - przeprowadzili już 165 wycieczek edukacyjnych, w których wzięło udział 4100 dzieci. Uczniowie klas od 0-4 podczas gry terenowej w sklepie poznawali tajniki pochodzenia produktów, rozwiązywali łamigłówki czy też poszukiwali skarbów, ucząc się jednocześnie zdrowych nawyków żywieniowych. Po każdej wycieczce nauczyciele otrzymywali boks edukacyjny z 5 scenariuszami lekcji do przeprowadzenia w klasie oraz pakiet zeszytów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wśród nauczycieli, biorących udział w programie, aż 92,3% pozytywnie ocenia pracę Społeczników prowadzących „Ekspedycje smaków”.

W trzeciej edycji, program zachęca nauczycieli do założenia w swojej placówce Szkolnego Klubu Niemarnowania. Kluby to aktywność, która ma za zadanie uświadomić uczniom problem wyrzucania żywności oraz wskazać ciekawe pomysły na ograniczanie tego zjawiska, zaczynając od szkolnych korytarzy. Aż 64,1% nauczycieli, którzy wzięli udział w „Ekspedycji smaków” zamierza założyć Szkolny Klub Niemarnowania i dołączyć do 65 lokalizacji, w  których Kluby już działają. Korzyści z założenia klubu to m.in. pakiet materiałów edukacyjnych oraz ciekawe pomysły na zainteresowanie tematyką niemarnowania żywności. Szkoły, które jako pierwsze zarejestrowały się do programu mogły bezpłatne otrzymać grę edukacyjną „Zakupowe mistrzostwa”.  

Pomysłodawcy wierzą, że nauka poprzez zabawę przyniesie pozytywny skutek i utrwali dzieciom zdrowe nawyki żywieniowe oraz wpłynie pozytywnie na ograniczenie marnowania żywności. Nauczyciele, którzy już otrzymali grę oceniają ją na wysokim poziomie. 100% z nich poleciłoby tę grę innym pedagogom, a 40% z nich już wypożyczyła ją innym klasom.

Celem programu „Od uprawy, do potrawy” jest edukacja uczniów szkół podstawowych w zakresie zdrowego odżywiania, pochodzenia żywności oraz sposobów na jej niemarnowanie. Tesco wraz w Fundacją Szkoła na Widelcu, partnerem merytorycznym programu, prowadzi wycieczki w sklepach od 2017 roku . Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: www.oduprawydopotrawy.pl.