flickrlinkedin

Centrum Prasowe

Aktualności Biura Prasowego Tesco Polska

Wciąż wyrzucamy zbyt dużo jedzenia

Ponad 30% Polaków wyrzuca żywność co najmniej raz na tydzień, a ponad 10%, czyli nawet 4 milionom osób zdarza się to codziennie – wynika z badań zleconych przez Tesco Polska. W podziale na kategorie wiekowe najmniej korzystnie wypadają… ludzie młodzi. Dobrą wiadomością jest fakt, iż 9 na 10 osób chce zmienić swoje negatywne przyzwyczajenia.

Według badania, przeprowadzonego przez ośrodek badawczy SW Research na zlecenie Tesco Polska*, 62,7% Polaków wyrzuca jedzenie przynajmniej raz w miesiącu. Bardziej szczegółowe wyniki pokazują, że 10,4% ankietowanych marnuje żywność codziennie, 32,1% - raz w tygodniu, a 20,2% - raz w miesiącu. Najmniejszy odsetek przyznaje się do wyrzucania żywności raz na rok (7%) lub tylko przy okazji świąt takich jak Boże Narodzenie lub Wielkanoc (3,9%). Jednocześnie zaledwie 26,4% Polaków deklaruje, że nigdy nie marnuje żywności.

W podziale na wiek widać, że wśród młodych w grupie 19-24 lata, aż 77% osób wyrzuca jedzenie przynajmniej raz w miesiącu - mocno powyżej średniej dla całości społeczeństwa. Jednak duża grupa zdaje sobie sprawę z problemu - 88,5% respondentów w tej kategorii wiekowej chciałoby zmienić swoje nawyki.

W odpowiedzi na potrzebę zmian w obszarze marnowania żywności Tesco Polska oraz organizacja Enactus Poland ogłaszają współpracę. W ramach przygotowywanych inicjatyw będą zachęcać młodych ludzi do przyjrzenia się swoim nawykom oraz wykorzystywać ich kreatywność do szukania nowych sposobów na edukację w zakresie niemarnowania.

Od wielu lat pracujemy nad tym, by ograniczyć marnowanie żywności w całym naszym łańcuchu dostaw oraz zachęcamy klientów, by pamiętali o szacunku do jedzenia na co dzień. Cieszymy się, że nasza współpraca z organizacją studencką Enactus pozwoli nam na podjęcie kolejnych inicjatyw w tym obszarze – mówi Wojciech Sokół, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności  w Tesco.

Badanie pokazało, iż wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z ilości wyrzucanego jedzenia w skali całego kraju. Każdego roku w Polsce marnuje się 9 mln ton żywności, co daje nam niechlubne 5. miejsce w Unii Europejskiej. Ankietowani, zapytani o skalę marnowania, nie doszacowali wielkości tego zjawiska, co można stwierdzić na podstawie 65,4% nietrafionych wskazań - 51,8% odpowiedzi dotyczyło 5 mln ton, 13,7% wskazań - 3 mln ton.

Potencjał młodych do wykorzystania

Dobrą wiadomością jest fakt, iż pomimo ogromnej skali problemu wyrzucania żywności, większość Polaków (90,4%) jest skłonna zmienić swoje przyzwyczajenia. Chcemy podejmować codzienne działania, redukujące ilość marnowanej żywności w naszych  gospodarstwach domowych.

Widać wyraźnie, że Polacy chcą zmienić swoje nawyki, aby w konsekwencji nie musieć wyrzucać jedzenia – należy więc jak najskuteczniej ich wesprzeć w realizowaniu tej pozytywnej deklaracji. Jako Enactus podejmujemy działania skierowane do lokalnych społeczności, angażując do działania studentów zrzeszonych w naszej organizacji. Marnowanie żywności jest dla nas kolejnym obszarem, w ramach którego chcemy wykorzystać potencjał młodych talentów. Badanie Tesco Polska wykazało najmniejszą świadomość młodych w tym temacie na tle innych grup wiekowych. Dlatego nasza aktywność jest tak ważna – chcemy z jednej strony inspirować studentów do pozytywnych zmian w swoim życiu, ale jednocześnie wykorzystać ich energię i kreatywność do poszukiwania nowych rozwiązań w kwestii edukowania szerszej opinii publicznej – mówi Sonia Zakrzewska, Enactus Poland Project Manager w BIGRAM.

Współpraca organizacji Enactus i Tesco Polska ma na celu działanie na rzecz zmniejszania skali marnowania żywności w Polsce poprzez edukację w tym obszarze. Studenci zostaną zaangażowani do współpracy przy kreowaniu innowacyjnych projektów angażujących społeczeństwo do zmiany swoich nawyków.

 

Dodatkowe informacje

 

O zaangażowaniu Tesco w problem marnowania żywności

Walka z marnowaniem żywności to jeden z priorytetów Tesco. Sieć podejmuje działania, aby ograniczyć marnowanie żywności w całym łańcuchu dostaw oraz edukuje klientów, aby nie zapominali o szacunku do żywności na co dzień. Kluczowym programem Tesco w obszarze marnowania żywności jest przekazywanie nadwyżek żywności ze sklepów Tesco do lokalnych Banków Żywności oraz innych organizacji pozarządowych. Aktualnie 260 sklepów codziennie przekazuje żywność dla potrzebujących. Tesco Polska rozpoczęło przekazywanie nadwyżek żywności jako pierwsza sieć handlowa w kraju, wyznaczając tym samym wzór dla innych firm handlowych.

 

O organizacji Enactus

Enactus (dawniej SIFE) to międzynarodowa organizacja non-profit, która działa na 1700 uczelniach w 36 krajach. Enactus jest platformą, w której obecni liderzy, przedstawiciele biznesu oraz środowiska naukowego spotykają się z najzdolniejszymi studentami. Każdego dnia na świecie zespoły studenckie z pomocą opiekunów naukowych i doradców biznesowych tworzą innowacje społeczne i technologiczne, poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności. W Polsce organizatorem programu Enactus od 2009 roku jest firma doradztwa personalnego BIGRAM.

 

---

 * Badanie zostało zrealizowane w dniu 15-17.01.2018 przez agencję SW Research na zlecenie Tesco Polska na reprezentatywnej grupie 1004 Polaków powyżej 15 roku życia metodą wywiadów online (CAVI).