flickrlinkedin

Centrum Prasowe

Aktualności Biura Prasowego Tesco Polska

W ciągu dwóch lat Tesco ograniczyło marnowanie żywności o 41%

Po raz trzeci  Tesco jako jedyna sieć handlowa w Polsce publikuje raport o marnowaniu żywności i przekazywaniu nadwyżek produktów. Wyniki są pozytywne: przez 2 lata skala marnowania w sklepach spadła o 41%, a jednocześnie w ciągu minionego roku sieć handlowa przekazała 3 411 ton żywności, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2016/17.

Tesco Polska podsumowuje kolejny rok walki z marnowaniem żywności. Na polskim rynku jest pierwszą i jak dotąd jedyną siecią handlową, która zdecydowała się na coroczną publikację danych o marnowaniu. Od roku 2016/17 lat szczegółowo bada, a następnie ujawnia wyniki walki z marnowaniem żywności wewnątrz sieci. Zgodnie z dewizą „łatwiej jest zarządzać tym, co zostało zmierzone”, bilans wskazuje na osiągnięte cele i płaszczyzny do rozwoju oraz wyznacza nowe wyzwania dla całej branży.

Z danych wynika, że w roku finansowym 2018/19 w Polsce:

  • Tesco wprowadziło do sprzedaży 1 003 675 ton produktów żywnościowych, z czego 12 356 ton to nadwyżki żywności – produkty niesprzedane klientom.
  • 5 189 ton z powyższej liczby to żywność nadająca się do spożycia, gdzie:
    • 3 411 ton zostało przekazanych organizacjom charytatywnym, bądź jako pokarm dla zwierząt
    • 1 779 tony zostały wyrzucone.

Zobacz pełne dane...

Wyniki raportu przekazywania żywności napawają optymizmem. Za pośrednictwem Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska oraz lokalnych organizacji charytatywnych sieć handlowa przekazała ludziom w potrzebie3 372 tony produktów, a 39 ton przeznaczono na pokarm dla zwierząt. Łącznie, w okresie 2018/19 sieć handlowa uratowała w ten sposób 3 411 ton żywności. W porównaniu do danych z pierwszego raportu sprzed dwóch lat, liczba ta zwiększyła się ponad dwukrotnie.

Sukcesem jest także spadek zmarnowanej żywności o 41% w porównaniu do roku 2016/17. Tesco jest więc blisko realizacji założonego wcześniej celu zmniejszenia skali marnowania o połowę. W minionym roku zutylizowano 8 946 ton nadwyżek żywności, z czego 1 779 ton nadawało się do spożycia.

Walka z marnowaniem żywności jest zjawiskiem globalnym – ocenia się, iż jeden na dziewięciu mieszkańców naszej planety kładzie się spać głodny, a równocześnie jedna trzecia żywności na świecie ulega zmarnowaniu. Straty te mają ogromny wpływ na środowisko, przyczyniając się m.in. do nadmiernych emisji gazów cieplarnianych.

Ograniczenie marnotrawstwa żywności to globalne wyzwanie: jedna na dziewięć osób głoduje, podczas gdy jedna trzecia żywności na świecie jest marnowana. Marnowanie żywności mają ogromny wpływ na środowisko naturalne, powodując niepotrzebne emisje gazów cieplarnianych. Opublikowanie danych o marnowaniu żywności jest ważną częścią naszej ambicji, by przyczyniać się do zmniejszania globalnej skali marnowania o połowę do 2030 roku. Dzięki naszym staraniom ruszyliśmy mocno do przodu. Już w 2019 r. w naszych sklepach jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju ONZ dotyczącego zmniejszenia o połowę marnotrawienia żywności. Jestem bardzo dumny z pracy wszystkich koleżanek i kolegów, którzy przyczynili się do tego wynikui oczywiście wszystkich przedstawicieli organizacji charytatywnych, którzy wykonują niesamowitą pracę, przekazując jedzenie tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Nasze wyniki są zachęcające, jednak jest jeszcze wiele do zrobienia. W ubiegłym roku zmarnowało się 1 779 ton żywności nadającej się do spożycia przez ludzi. Będziemy nadal ciężko pracować, aby żadna dobra żywność nie została zmarnowana i apelujemy do innych firm z branży handlowej i spożywczej, aby dołączyli do nas w tym wysiłku - zmierzyli i opublikowali swoje dane dotyczące marnotrawienia żywności - powiedział Martin Behan, dyrektor zarządzający Tesco Polska.

Tesco Polska  stawia sobie kolejne, ambitne cele. Dąży, by do 2020r. wszystkie sklepy umożliwiły organizacjom charytatywnym odbieranie nadwyżek żywności. Największym wyzwaniem nie jest logistyka wewnętrzna sieci, a brak chętnych organizacji, które mogłyby być beneficjentami tego procesu. Choć aż 254 sklepy Tesco współpracują z lokalnymi odbiorcami żywności, to ponad sto placówek nie ma bezpośredniego partnera, który zająłby się odebraniem i przekazaniem produktów.

Transparentność sieci w temacie marnowania żywności bardzo pomaga w identyfikowaniu źródeł problemu i zmniejszaniu jego skali. Tesco jest od lat jednym z naszych kluczowych partnerów, cieszy więc fakt, iż z roku na rok rośnie liczba przekazywanej przez firmę żywności. Dziś natomiast największym wyzwaniem w tym procesie jest zachęcanie do współpracy kolejnych lokalnych organizacji pozarządowych, które mogłyby tę żywność odbierać – podkreśla Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Tesco, które jest prekursorem ujawniania danych dotyczących wyrzucanej żywności w Europie Środkowej, zachęca inne przedsiębiorstwa spożywcze do realizacji celu ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju i do zmniejszenia o połowę globalnego marnotrawstwa żywności do 2030 roku. Przez swoją transparentność Tesco Polska chce zachęcić innych do publikacji wyników walki z marnowaniem żywności i do podejmowania działań w tym zakresie.

Pełne dane dotyczące marnowania i przekazywania żywności...