flickrlinkedin

Centrum Prasowe

Aktualności Biura Prasowego Tesco Polska

Tesco Polska wspiera walkę z marnowaniem żywności

Przedstawiciele Tesco Polska uczestniczyć będą w konferencji organizowanej z okazji obchodów 20-lecia Federacji Polskich Banków Żywności, która odbędzie się 24 maja br. w Warszawie. Sieć od kilku już lat wspiera działalność Banków Żywność przekazując niesprzedane produkty spożywcze na rzecz potrzebujących. – Dla Tesco jedną z podstawowych wartości jest szacunek dla jedzenia. Zależy nam, aby żywność nie marnowała się, dlatego pełnowartościowe produkty, które nie sprzedały się, przekazujemy organizacjom charytatywnym – mówi Wojciech Sokół, Manager ds. społecznej odpowiedzialności Tesco Polska.

Inspiruj! Działaj! Pomagaj!

Inspiruj! Działaj! Pomagaj! - to nie tylko nazwa konferencji, którą organizują Banki Żywności. To również dewiza, która przyświeca zarówno Federacji Polskich Banków Żywności, jak i sieci Tesco. Współpracując, oba podmioty mają ją na uwadze i starają się wcielić w życie. Właśnie z tego powodu jubileuszowa konferencja poświęcona zostanie rozwinięciu tej idei - uczestnicy pochylą się nad takimi zagadnieniami jak fundraising, współpraca w zakresie niemarnowania żywności czy pomocy najuboższym oraz pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe i biznes. Podczas spotkania poruszony zostanie także temat innowacyjnych technologii, które otwierają nowe możliwości w walce z marnowaniem żywności – problemem, który w Polsce występuje na dużą skalę.

Spotkanie to będzie też pretekstem do podziękowań i wyróżnienia tych, którzy wspierają działalność Banków Żywności w ich codziennej pracy. W trakcie organizowanego wydarzenia wręczone zostają specjalne nagrody za wybitne zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących – jedną z nich uhonorowana zostanie sieć Tesco, która jest w Polsce liderem, jeśli chodzi o przekazywanie żywności i walkę z jej marnowaniem. – Dla nas walka z marnowaniem żywności to jedno z priorytetowych działań CSR Tesco. To niezwykle miłe, że zostaliśmy za to docenieni  – dodaje Wojciech Sokół.

Tesco i Banki Żywności

Tesco współpracuje z Bankami Żywności od 2013 roku. Inicjatywę tę podjęło jako pierwsza sieć handlowa w Polsce. Nadwyżki żywności, których sklep nie sprzeda przed upływem terminu przydatności do spożycia, przekazywane są do lokalnych Banków Żywności i lokalnych organizacji charytatywnych. Tesco przekazuje owoce, warzywa oraz pieczywo, czyli produkty pierwszej potrzeby.

Obecnie w programie uczestniczy ponad 150 sklepów Tesco, które miesięcznie oddają ponad 100 ton żywności. W 2016 roku przekazano ponad 1 620 ton żywności, które następnie trafiły do potrzebujących. Łącznie do podopiecznych Banków Żywności trafiło ponad 2700 ton produktów – ilość wystarczająca do przygotowania ponad 8 mln posiłków. 

Walka z marnowaniem żywności

Dla Tesco to dopiero początek działań. Przedstawiciele sieci deklarują, że praca nad rozwojem tego projektu trwa. – Naszym celem jest, aby do 2020 roku wszystkie sklepy Tesco w Europie Centralnej miały możliwość przekazywania nadwyżek żywności do Banków i lokalnych organizacji charytatywnych – zdradza Wojciech Sokół.

Sieć podejmuje różne inicjatywy, by przyczynić się do zmniejszania problemu niedostatku żywności. Na początku 2017 roku wprowadzono do sprzedaży serię produktów „Perfectly Imperfect” – doskonale niedoskonałe. W ten sposób podjęto inicjatywę pomocy dostawcom – seria ta ma przyczynić się do zredukowania ilości marnowanej żywności poprzez włączanie do sprzedaży smacznych oraz zdrowych, lecz niewymiarowych warzyw i owoców. Są to produkty pełnowartościowe, żartobliwie można powiedzieć, że po prostu natura poskąpiła im urody.

Konferencja „Inspiruj! Działaj! Pomagaj!”, organizowana w ramach obchodów
20-lecia Federacji Polskich Banków, odbędzie się 24 maja br. w godzinach 10.30-16.30 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej, o godzinie 10.00, zorganizowany zostanie briefing prasowy
.

Tesco Polska

Sieć sklepów Tesco rozpoczęła współpracę z Federacją Polskich Banków Żywności w 2000 r., włączając się wraz ze swoimi klientami w ogólnopolskie zbiórki produktów żywnościowych, a swój autorski program przekazywania nadwyżek żywności ze sklepów rozpoczął w październiku 2013 roku. Żywność pozyskiwana corocznie w sklepach Tesco to niemal 10% wolumenu wszystkich zbiórek Banków Żywności przeprowadzanych w sieciach handlowych. Firma od lat konsekwentnie angażuje się w działania społeczne podejmując wiele inicjatyw społecznych takich jak zbiórki żywności czy walka z marnowaniem żywności oraz prowadząc programy edukacyjne (np. Tesco dla Szkół), promując zdrowy styl życia. Przy współpracy z Fundacją Tesco Dzieciom oraz Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Tesco prowadzi ogólnopolski program grantowy "Decydujesz, pomagamy”, działając na rzecz lokalnych społeczności.

Tesco Polska liderem w niemarnowaniu żywności

W Polsce rokrocznie marnuje się około 9 mln ton jedzenia, z czego 2 mln ton jedzenia wyrzucane są na śmietnik przez konsumentów – ta ilość żywności mogłaby wyżywić 2 mln ludzi. Z tego powodu Tesco zainicjowało program przekazywania żywności ze swoich sklepów do organizacji pomocowych. Do 2020 roku wszystkie sklepy Tesco w Europie Centralnej będą miały możliwość przekazywania nadwyżek żywności do Banków Żywności i lokalnych organizacji charytatywnych. Obecnie już ponad 150 sklepów Tesco zaangażowanych jest w program przekazywania żywności.