flickrlinkedin

Centrum Prasowe

Aktualności Biura Prasowego Tesco Polska

Tesco kolejny raz wyróżnione przez redakcję „Polityki”

Już po raz szósty redakcja tygodnika „Polityka” przyznała listki CSR – nagrody dla polskich przedsiębiorstw, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000. To czwarte wyróżnienie sieci Tesco Polska w tym prestiżowym zestawieniu.

W tegorocznym zestawieniu wzięło udział 111 firm, z których redakcja wybrała zwycięzców. Wśród nich znalazły się firmy z sektora finansowego, branży spożywczej czy energetyczno-ciepłowniczej. Tesco Polska zostało uhonorowane zarówno Białym Listkiem CSR, jak i wyróżnieniem specjalnym za działania podejmowane na rzecz niemarnowania żywności.

- Jednym z filarów działalności sieci Tesco, jako partnera społecznie odpowiedzialnego, jest  dbanie o poszanowanie żywności i podejmowanie działań na rzecz ograniczenia jej marnowania. Jak wynika z zeszłorocznego raportu opublikowanego przez Banki Żywności, nasz kraj zajmuje niechlubne piąte miejsce w europejskim rankingu państw marnujących żywność. To niepokojące dane. Mając to na uwadze, nieustająco podtrzymujemy naszą deklarację, zgodnie z którą do 2020 roku wszystkie sklepy Tesco w Polsce i Europie Środkowej umożliwią organizacjom charytatywnym odbieranie nadwyżek żywności - mówi Daria Kulińska, menedżer działu komunikacji Tesco Polska.

W tegorocznym zestawieniu Listków CSR warto zwrócić także uwagę na nowe działanie podjęte przez organizatorów. Redakcja tygodnika „Polityka” wraz z Deloitte zaprosiła firmy do dzielenia się dobrymi praktykami dotyczącymi Celów Zrównoważonego Rozwoju wynikającymi z opracowanej przez ONZ Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. Wśród kluczowych zadań agendy znalazły się takie kwestie jak walka z głodem, redukcja ubóstwa  czy ograniczenie nierówności społecznej. W oparciu o zgłoszone przykłady przyznanych zostało tylko 7 wyróżnień specjalnych dla najciekawszych i najbardziej inspirujących działań. Wśród nich znalazł się projekt Tesco Polska wspierający ograniczenie marnowania żywności.

- Cieszymy się, że nasze działania zostały dostrzeżone. Zależy nam na zwróceniu uwagi różnych środowisk na problem marnowania żywności, który w Polsce występuje w dużej skali – dodaje Daria Kulińska.

Tesco Polska już po raz kolejny zostało docenione za swoją działalność w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. W ogłoszonej niedawno piętnastej edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki” wymienione zostały wszystkie projekty CSR zgłoszone przez sieć. Równocześnie Tesco Polska, jako jedyna sieć handlowa, znalazło się w X Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2016 w kategorii „transport, usługi, handel”.

Wśród dobrych praktyk opisanych w tegorocznej edycji Raportu FOR znalazły się trzy inicjatywy Tesco Polska z zakresu uczciwych praktyk oraz cztery w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej, tj. program grantowy „Decydujesz, pomagamy” adresowany do lokalnych organizacji pozarządowych i społeczników, program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych „Od uprawy do potrawy”, zorganizowanie debaty „Razem, by nie marnować żywności” poruszającej problem niemarnowana żywności czy w końcu bieżące przekazywanie przez Tesco Polska nadwyżek żywności lokalnym oddziałom Banków Żywności czy innych organizacji pozarządowych.