flickrlinkedin

Centrum Prasowe

Aktualności Biura Prasowego Tesco Polska

Tesco dobroczyńcą roku 2018

Ogłoszono wyniki XXI edycji konkursu Dobroczyńca Roku. W kategorii Strategia społecznego zaangażowania firmy – duża firma nagrodę otrzymało Tesco Polska. Kapituła doceniła aktywność firmy m.in. na rzecz lokalnych społeczności oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Dobroczyńca Roku to konkurs, w którym od 1997 roku Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z gronem ekspertów wyróżnia firmy i fundacje korporacyjne, dla których działalności priorytety stanowią rzetelność, troska o klientów oraz zaangażowanie w zmienianie otoczenia – zarówno lokalnego, jak i globalnego.

Tesco Polska działa w myśl zasady „Każdy, nawet najmniejszy pomocny gest ma wielkie znaczenie”. Wyznawana przez markę idea podkreśla, że suma wszystkich drobnych działań może nieść ważną zmianę. W strategii CSR i prowadzonych projektach Tesco ustanowiło kluczowe priorytety: przeciwdziałanie marnowaniu żywności, wspieranie lokalnych społeczności, promowanie zdrowego stylu życia i walka z otyłością, a także dostarczanie wysokiej jakości produktów w przystępnych cenach.

Bardzo cieszymy się, że członkowie kapituły konkursowej oraz internauci po raz kolejny docenili nasze działania. Dziękujemy. Tytuł Dobroczyńcy Roku utwierdza nas w przekonaniu, że priorytety, które jako sieć obraliśmy, prowadzą nas ku lepszemu światu. Nasze działania mają realny wpływ na ograniczenie marnowania żywności, walkę z problemem głodu i niedożywienia, a także przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego i polepszania kondycji lokalnych społeczności. Niczego jednak nie zrobilibyśmy bez naszych pracowników, dostawców i klientów. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie – komentuje Martin Behan, dyrektor zarządzający Tesco Polska.

Tesco, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, w 2017 roku zdecydowało się opublikować dane na temat nadwyżek i start żywności. Zgodnie z zestawieniem za miniony rok finansowy, firma zmniejszyła ilość wyrzucanej żywności o 33% rok do roku, jednocześnie przekazując 2 245 ton niesprzedanych pełnowartościowych nadwyżek żywności Bankom Żywności, Caritas Polska i lokalnym organizacjom charytatywnym. Celem firmy jest, aby do końca 2020 roku wszystkie sklepy Tesco w Europie oferowały możliwość odbierania nadwyżek żywności organizacjom charytatywnym.

Tesco stara się maksymalizować pozytywny wpływ wszędzie tam, gdzie funkcjonuje. Wykorzystując swoje zasoby edukuje najmłodszych klientów jak ograniczać marnowanie żywności oraz jak zdrowo się odżywiać. W programie „Od uprawy do potrawy” opierającym się na Ekspedycjach Smaków, czyli wycieczkach do sklepów prowadzonych przez pracowników wzięło udział już ponad 6700 dzieci ze szkół podstawowych.

Nasi pracownicy to ludzie, których pasją jest angażowanie się w działania społeczne, w budowanie sąsiedzkich relacji. Organizują na terenie sklepów wydarzenia edukacyjne integrujące lokalną społeczność, wspierają imprezy sportowe, współpracują z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i szkołami. Ich wsparcie jest też istotne przy programie „Decydujesz, pomagamy” – mówi Martin Behan.

„Decydujesz, pomagamy” to organizowany od 2016 roku program grantowy dla aktywnych mieszkańców i organizacji pozarządowych, chcących zmieniać swoje najbliższe otoczenie. W działania zaangażowane są władze lokalne oraz organizacje społeczne i grupy nieformalne, które aktywnie walczą o głosy klientów Tesco. W tym celu organizują specjalne wydarzenia: od warsztatów udzielania pierwszej pomocy, koncertów muzyki ludowej czy  pokazów tanecznych po liczne akcje edukacyjne. W dotychczasowych 4 edycjach klienci sieci oddali 15 mln głosów na lokalne projekty, dzięki czemu Tesco wraz z Fundacją Tesco wsparło 815 organizacji społecznych, przekazując im granty o łącznej wartości 3 325 000 złotych.

Tytuł Dobroczyńcy Roku to nie jedyne wyróżnienie, jakie Tesco otrzymało w tym roku za działania odpowiedzialne społecznie. W maju firma otrzymała Biały Listek CSR „Polityki". W konkursie „Market Roku” zostało nagrodzone w kategorii „sklepy sieciowe” – jako sieć najbardziej odpowiedzialna społecznie.