flickrlinkedin

Centrum Prasowe

Aktualności Biura Prasowego Tesco Polska

Sklepy i organizacje charytatywne razem dla niemarnowania – Tesco uruchamia FoodCloud

Tesco Polska wprowadza aplikację FoodCloud, która monitoruje i ułatwia zarządzanie procesem przekazywania nadwyżek żywności. Firma tym samym kontynuuje swoje działania mające na celu zmniejszanie skali marnowania. Wcześniej, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce i Europie Środkowej, Tesco udostępniło dane dotyczące marnowania żywności w swoich sklepach i dystrybucji.

Aplikacja FoodCloud to kolejna inicjatywa sieci Tesco, mająca na celu eliminowanie marnotrawstwa żywności. Innowacyjna technologia FoodCloud pozwala zwiększać ilość przekazywanych nadwyżek produktów ze sklepów, łącząc placówki handlowe bezpośrednio z organizacjami charytatywnymi. Technologia opracowana na potrzeby FoodCloud jest szeroko stosowana w Wielkiej Brytanii i Irlandii, aby umożliwić supermarketom szybkie i łatwe przekazywanie żywności organizacjom społecznym i bankom żywności.

Bardzo się cieszę, że wspólnie z Tesco możemy uczestniczyć w pilotażu aplikacji FoodCloud w Polsce – mówi Beata Ciepła, przewodnicząca Rady Banku Żywności w Krakowie. Mam nadzieję, że jej wdrożenie pozwoli nam szybciej i sprawniej zagospodarowywać nadwyżki żywności otrzymywane z sieci handlowych. System pozwala nam w czasie rzeczywistym nadzorować potwierdzenia odbioru i fizyczne odbiory żywności realizowane przez nasze organizacje partnerskie. A co najważniejsze, doprowadzi do usprawnienia przepływu dokumentów potwierdzających przekazanie darowizny i księgowania tych darowizn – dodaje. Krakowski Bank Żywności jest pierwszym, który testował nowe rozwiązanie.

Aktualnie, ponad 270 sklepów Tesco w Polsce przekazuje nadwyżki żywności. Nowa technologia,  informując organizacje charytatywne o ilościach i lokalizacji dostępnych produktów - w czasie rzeczywistym - pozwoli uprościć proces przekazywania nadwyżek i zachęci nowe organizacje do wzięcia udziału w tej inicjatywie.

Dzięki aplikacji FoodCloud organizacje charytatywne mogą łatwo uzyskać dostęp do darowizn żywnościowych. Otrzymają informacje o nadwyżkach dostępnej żywności bezpośrednio na telefon, co pozwoli im z łatwością zaplanować odbiór świeżych produktów ze sklepów. System bardzo upraszcza komunikację pomiędzy sklepami i organizacjami charytatywnymi. Wierzymy zatem, że zachęci to więcej organizacji do przyłączenia się do naszego programu - wyjaśnia Małgorzata Tokarz, kierownik operacyjny ds. społeczności w Tesco Polska. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która wprowadziła aplikację internetową, by walczyć w ten sposób z problemem marnotrawienia żywności - dodaje.

Celem Tesco jest, aby do 2020 roku wszystkie sklepy oferowały organizacjom społecznym nadwyżki żywności. Co więcej, firma stale poszukuje nowych partnerów i organizacji, które mogłyby dołączyć do programu. Dotychczas, odbieranie nadwyżek żywności mogło być logistycznym wyzwaniem dla mniejszych i lokalnych organizacji. Korzystając z aplikacji, otrzymują one bieżące dane o dostępności produktów, co pomaga im lepiej planować redystrybucję produktów.

FoodCloud powstał w 2012 roku w Dublinie. Od tego czasu organizacja pomogła uratować 18 200 ton żywności. Jest to równowartość aż 40 milionów pełnowartościowych posiłków.

Wizją FoodCloud jest świat, w którym nadające się do spożycia produkty nigdy nie są wyrzucane. Jesteśmy dumni, iż możemy wspierać działania jakie Tesco i inne europejskie sieci podejmują by walczyć z problemem marnowania żywności -  powiedziała Emma Walsh, dyrektor operacyjna w FoodCloud.

W pierwszym, testowym etapie, z rozwiązania FoodCloud korzysta 5 sklepów Tesco w obrębie Krakowa. Ambicją Tesco jest rozszerzenie skali działania aplikacji na cały kraj.

Dodatkowe informacje:
 

Kontekst

 • Jedna trzecia całej żywności produkowanej na świecie jest marnowana, podczas gdy ponad 815 milionów ludzi żyje w ubóstwie. W sektorze spożywczym pojawiają się nadwyżki żywności, zaś organizacje społeczne często napotykają trudności z redystrybucją żywności.
 • FoodCloud stwarza możliwość nawiązania współpracy między firmami a organizacjami charytatywnymi w celu rozwiązania problemów społecznych i środowiskowych związanych z marnotrawieniem żywności i ubóstwem.
 • Darowizny żywnościowe zapewniają podstawowe wsparcie dla organizacji charytatywnych, umożliwiając im oszczędność środków, które mogą przeznaczyć na ulepszenie swoich usług i działań.

 

Informacje o FoodCloud

 • FoodCloud, innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne, rozpoczęło działalność w Irlandii w 2013 r. Wykorzystuje technologię do łączenia firm z sektora spożywczego z lokalnymi organizacjami charytatywnymi, które mogą korzystać z nadwyżek żywności.
 • Firmy przesyłają szczegółowe informacje na temat dostępnych nadwyżek żywności w aplikacji FoodCloud, która wysyła wiadomość do organizacji charytatywnych, iż żywność jest dostępna do odbioru.
 • Organizacja bardzo szybko się rozwinęła i dokonała redystrybucji ponad 40 milionów posiłków w Irlandii i Wielkiej Brytanii.
 • Unikatowe rozwiązanie przekazywania nadwyżek żywności na poziomie sklepów jest jednym z pierwszych w Europie i zostało z powodzeniem wprowadzone przez Tesco w Irlandii i Wielkiej Brytanii.
 • Food Cloud działa jako przedsiębiorstwo społeczne. To model biznesowy, który stawia ludzi i społeczność na pierwszym miejscu, ponad prywatne lub osobiste korzyści, działając równocześnie w sposób trwały i ekonomicznie uzasadniony. Nadwyżki generowane przez przedsiębiorstwo społeczne są reinwestowane dla realizowania celów społecznych i zwiększenia ich wpływu.

 

Technologia: Jak działa aplikacja FoodCloud?

 • W sytuacji gdy sklep ma pełnowartościowe produkty spożywcze, których nie może sprzedać - nazywane nadwyżką żywności - przesyła opis dostępnych produktów za pomocą aplikacji.
 • Lokalna organizacja charytatywna powiązana ze sklepem otrzymuje za pośrednictwem platformy powiadomienie informujące, że żywność jest dostępna do odbioru. Dzięki temu organizacja może jak najszybciej zareagować i odebrać produkty.
 • Organizacje charytatywne mają dostęp do świeżej żywności, a firmy mogą w znaczący sposób wspomóc społeczeństwo.
 • Organizacje partnerskie, przykładowo kuchnie społeczne czy schroniska dla bezdomnych, przygotowują posiłki przy użyciu produktów przekazywanych przez sklepy.

 

Współpraca Tesco z Federacją Polskich Banków Żywności

 • Tesco Polska współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności od 2013 roku, kiedy to firma uruchomiła autorski program przekazywania nadwyżek żywności ze sklepów. Wcześniej, już od 2000 roku, firma uczestniczy w programach zbiórek żywności wśród klientów.
 • W roku finansowym 2017/18 Tesco Polska przekazało o 39% więcej nadwyżek żywności do organizacji charytatywnych w porównaniu do poprzedniego roku.  Z 4 448 ton niesprzedanych nadwyżek żywności nadających się do spożycia przez ludzi, 2 245 ton zostało przekazanych do Banków Żywności, Caritas Polska oraz lokalnych organizacji charytatywnych, co oznacza, że w Polsce przekazano 50% nadwyżek nadającej się do spożycia żywności.

 

Walka Tesco z marnowaniem żywności

 • „Measure, Target, Act”: Tesco jest pierwszą siecią handlową w Europie Środkowej, która mierzy skalę marnotrawienia żywności w swoich sklepach i dystrybucji. W 2017/18 roku całkowita ilość marnowanej żywności spadła o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym samym czasie Tesco w Europie Środkowej przekazało 10 639 ton produktów.
 • Ponad 700 sklepów w Europie Środkowej (270 w Polsce) regularnie przekazuje nadwyżki żywności. Tesco zobowiązało się, że do 2020 r. wszystkie sklepy będą przekazywać nadwyżki żywności na cele charytatywne.
 • Sieć handlowa dąży do podnoszenia świadomości problemu wśród społeczeństwa - organizuje coroczne konferencje na temat niemarnowania, żeby omówić sposoby ograniczenia marnotrawstwa z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami samorządów i firm z całego łańcucha dostaw żywności.