flickrlinkedin

Centrum Prasowe

Aktualności Biura Prasowego Tesco Polska

Rusza II edycja programu edukacyjnego Tesco „Od uprawy do potrawy”

Rozpoczyna się II edycja programu edukacyjnego „Od uprawy do potrawy”. Program ma na celu edukowanie uczniów szkół podstawowych, w niestandardowy sposób, w zakresie zdrowego odżywiania, pochodzenia żywności oraz jej niemarnowania.

Nauka u źródła

Program opiera się o wycieczki edukacyjne – „Ekspedycje” do sklepów Tesco, gdzie wyszkoleni pracownicy sklepów edukują uczniów w zakresie pochodzenia żywności oraz zdrowego odżywiania. Scenariusz wycieczki został stworzony przez ekspertów z Fundacji „Szkoła na widelcu” – partnera merytorycznego programu. Po każdej „Ekspedycji” nauczyciel otrzymuje pakiet materiałów w formie boksu edukacyjnego, a uczniowie książeczki z ćwiczeniami o zdrowym odżywianiu. Udział w programie jest bezpłatny, a zapisać się do niego mogą wszystkie placówki edukacyjne z kształceniem na poziomie szkoły podstawowej.

Edukować i nie marnować

Nowym elementem programu wprowadzonym w drugiej edycji są „Szkolne Kluby Niemarnowania żywności”. Nauczyciele wraz z uczniami mogą włączyć się w walkę z marnowaniem żywności, zaczynając od szkolnych korytarzy. Seria pomysłów na działania w ramach klubu znajduje się na stronie internetowej programu. Wszyscy członkowie klubów otrzymają certyfikat świadczący o ich zaangażowaniu w walkę z marnowaniem żywności, sygnowane logotypem organizatora oraz Federacji Polskich Banków Żywności – partnera programu. Najbardziej zaangażowane szkoły otrzymają nagrody – bony zakupowe o wartości do 3 000 zł, zestawy do założenia szkolnego ogródka oraz warsztaty kulinarne z ekspertem programu – Szkołą na widelcu.

Na fali sukcesu

Pierwsza edycja programu, w której wzięło udział łącznie 38 lokalizacji, okazała się wielkim sukcesem. Liczba zgłoszeń dwukrotnie przewyższała możliwą ilość wycieczek do przeprowadzenia. W ankiecie ewaluacyjnej, przeprowadzonej wśród nauczycieli, wszyscy pozytywnie odebrali program, a ponad 90 % z nich zadeklarowało chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach. Pozytywny odzew skłonił organizatora do zwiększenia liczby lokalizacji w drugiej edycji do 70 sklepów.  

Program „Od uprawy do potrawy” był swojego rodzaju eksperymentem. Tworzymy programy edukacyjne od wielu lat i wiedzieliśmy, że trzeba podążać za zmieniający się światem, jednak nie wiedzieliśmy jak przypadnie do gustu uczniom i nauczycielom taka forma programu. Sami byliśmy zaskoczeni odzewem w pierwszej edycji. Z wielką satysfakcją rozpoczęliśmy prace mające na celu zwiększenie liczby lokalizacji wycieczek i dodanie nowego pionu związanego z walką z marnowaniem - przyznaje Daria Kulińska, Dyrektor Działu Komunikacji Tesco Polska.

Odpowiedzialność

Tesco Polska od lat angażuje się w działania społeczne. Z uwagi na specyfikę działalności, duża część podejmowanych inicjatyw opiera się o szeroko rozumianą edukację żywieniową. Program „Od uprawy do potrawy” jest jednym z wielu działań składających się na politykę firmy w tym zakresie. Tesco angażuje się również w walkę z marnowaniem żywności, w ramach której organizowane są przekazywania żywności ze sklepów, zbiórki żywności oraz wprowadzona seria produktów „Perfectly Imperfect” – są to owoce i warzywa, które przez swoje nieregularne kształty nie zostałyby wprowadzone do sprzedaży standardowej.

Informacje o programie znajdują się na stronie www.oduprawydopotrawy.pl