flickrlinkedin

Centrum Prasowe

Aktualności Biura Prasowego Tesco Polska

Pierwsza sieć handlowa w Polsce informuje o ilości wyrzucanego jedzenia

Tesco, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce i Europie Środkowej, opublikowała dane dotyczące skali marnowania żywności wewnątrz firmy w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Podobne dane dla Tesco w Wielkiej Brytanii publikowane są od czterech lat.

Decyzja o publikacji danych demonstruje pełną transparentność Tesco  w zakresie walki z marnowaniem żywności. Poznanie zjawiska ma pomóc w lepszej identyfikacji jego przyczyn i w dalszym zmniejszaniu jego skali.

Ponadto, grupa Tesco ogłosiła wspólnie z 24 największymi globalnymi dostawcami firmy, deklarację dotyczącą zmniejszenia skali marnowania żywności w ich organizacjach o połowę do roku 2030 oraz publikacji w ciągu 12 miesięcy danych odnośnie marnowania żywności, a także podjęcia kroków w celu zmniejszania skali tego zjawiska w łańcuchu dostaw i w domach klientów.

Wykonaliśmy wielki krok naprzód – powiedział Dave Lewis, prezes Grupy Tesco. Niemniej jednak, by walczyć z marnowaniem żywności jeszcze bardzo wiele firm, rządów i miast powinno zadeklarować swoją chęć zmniejszenia tego zjawiska o połowę do roku 2030, jak również monitorowania i publikowania danych dotyczących marnowania żywności i podejmowania odpowiednich działań w tym zakresie.

W roku finansowym 2016/17 w Polsce:

  • Tesco sprzedało 1 153 504 ton produktów żywnościowych.
  • 16 851 ton to nadwyżki żywności – produkty niesprzedane klientom.
  • 6 285 ton z powyższej liczby to żywność nadająca się do spożycia, gdzie:
    • 1 622 tony zostało przekazane organizacjom charytatywnym bądź jako pokarm dla zwierząt
    • 4 663 tony zostały wyrzucone.

Największą część wyrzucanej żywności stanowią produkty świeże – warzywa i owoce (42%) oraz pieczywo (18%). Równocześnie produkty te są podstawą darowizn dla banków żywości i organizacji charytatywnych.

W roku 2016/17 Tesco przekazało bankom żywności i innym lokalnym organizacjom 1 618 ton pełnowartościowej żywności bezpośrednio ze swoich sklepów. Od momentu rozpoczęcia współpracy w roku 2013, łączna waga przekazanej żywności to 3 684 ton, co odpowiada 8 771 428 posiłków (dane do kwietnia 2017). Produkty przekazuje już 220 sklepów firmy w całym kraju.

Publikacja danych na temat skali marnowania żywności to odważny, ale bardzo potrzebny krok. Aby skutecznie walczyć ze zjawiskiem marnowaniem żywności, bardzo ważne jest bowiem dokładne poznanie jego przyczyn i powodów. Od lat zachęcamy firmy do zwrócenia większej uwagi na problem marnowania, dlatego z dużym zadowoleniem przyjmujemy fakt, iż Tesco podchodzi do walki
z marnotrawstwem jedzenia w tak kompleksowy i dokładny sposób
– skomentował Marek Borowski, prezes zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Szczegółowe dane dotyczące zjawiska marnowania żywności dostępne są na naszych stronach.