flickrlinkedin

Centrum Prasowe

Aktualności Biura Prasowego Tesco Polska

Nieuczciwa komunikacja handlowa - informacja Tesco Polska

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat fałszywej współpracy i nieuczciwej komunikacji handlowej ostrzegamy wszystkich aktualnych i potencjalnych Partnerów Biznesowych i zalecamy ostrożność we wszelkich kontaktach biznesowych z osobami, których adresy email nie posiadają domeny wymienionej obok: cz.tesco-europe.com, hu.tesco-europe.com, pl.tesco-europe.com, sk.tesco-europe.com, uk.tesco.com. Wszelkie próby nieuczciwego komunikowania prosimy zgłaszać Tesco. W razie wątpliwości co do autentyczności wiadomości, uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem Bezpiecznej Linii TescoPoland: 800 255 290, bezpiecznaliniatesco@tesco.pl.