flickrlinkedin

Centrum Prasowe

Aktualności Biura Prasowego Tesco Polska

Najbardziej odpowiedzialny detalista w Polsce

W tegorocznym Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej, Tesco zostało wyróżnione jako jedyna sieć handlowa w Polsce. Ranking ten jest jedynym i całościowym zestawieniem największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Tesco jako ważny gracz w polskiej gospodarce, ale też dobry sąsiad, odpowiedzialny pracodawca i członek lokalnych społeczności, od lat prowadzi szereg działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym roku firma po raz kolejny została wyróżniona jako lider społecznej odpowiedzialności w handlu. W 8. edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej, Tesco zajęło 2 miejsce w kategorii „transport, usługi, handel”.

Gala ogłoszenia wyników odbyła się 24 kwietnia w Hotelu Polonia w Warszawie. W tym roku zestawienie objęło 62 przedsiębiorstwa z siedmiu branż. Tesco jako jedyna sieć handlowa została doceniona przez jury konkursu. W ogólnym zestawieniu wszystkich firm, Tesco zajęło 15 miejsce.