flickrlinkedin

Centrum Prasowe

Aktualności Biura Prasowego Tesco Polska

Nagrodzeni za „Do poprawki”

Tesco Polska zdobyło drugą nagrodę w prestiżowym konkursie „Lider Dialogu z interesariuszami”. Wyróżnienie otrzymaliśmy za projekt „Do poprawki”, w którym pracownicy firmy mogli zgłaszać swoje uwagi i pomysły dotyczące usprawnień w miejscu pracy.

W konkursie „Lider Dialogu” biorą udział firmy, które realizują projekty CSR dotyczące prowadzenia dialogu z interesariuszami. Docelowo działania te mają służyć rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Nadesłane projekty były ocenione przez Kapitułę Konkursu, w której wkład wchodzą eksperci Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz firmy Deloitte. Konkurs realizowany jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program „Do poprawki”, wprowadzony w pierwszej połowie 2013 roku umożliwił pracownikom Tesco stałą poprawę swojego miejsca pracy. Ponad 3000 osób zgłosiło pomysły na usprawnienia bądź wzięło udział w internetowym głosowaniu na najlepsze propozycje. Te zostały pogrupowane w 17 głównych obszarów tematycznych, zaś w drugiej połowie roku rozpoczęło się wdrażanie zaproponowanych zmian. Efektem programu była m.in. instalacja klimatyzacji w 39 sklepach oraz jej naprawa w kolejnych 140 placówkach, co było inwestycją rzędu 4 milionów złotych. Zakupiliśmy 110 nowych wózków paletowych i 30 wózków elektrycznych. 600 kolejnych zostało wyremontowanych.