flickrlinkedin

Centrum Prasowe

Aktualności Biura Prasowego Tesco Polska

1300 ton pomocy

Ponad 3 miliony posiłków w ciągu dwóch lat – tyle żywności przekazało Tesco podopiecznym lokalnych oddziałów Federacji Polskich Banków Żywności. Z okazji Światowego Dnia Żywności firma podsumowała swoje dotychczasowe zaangażowanie w przekazywanie nadwyżek żywności.

Równo dwa lata  temu – 16 października 2013 roku – Tesco rozpoczęło swój autorski program przekazywania nadwyżek żywności bezpośrednio ze sklepów do lokalnych Banków Żywności. Dziś produkty spożywcze przekazuje 75 największych hipermarketów sieci.  Łącznie do podopiecznych Banków Żywności trafiło ponad 1300 ton produktów - ilość wystarczająca do przygotowania 3,3 mln posiłków. Chcąc przewieźć jednorazowo wszystkie przekazane produkty, potrzebowalibyśmy 55 samochodów ciężarowych.

Do Banków Żywności trafiają owoce, warzywa i pieczywo, czyli produkty pierwszej potrzeby. Żywność ta wykorzystywana jest do przygotowywania posiłków dla współpracujących z Bankami organizacji, jak domy samotnych matek czy świetlice dla ubogich dzieci.

Inicjatywa Tesco to ważny element programu walki z marnowaniem żywności i ograniczania jej strat. Dzięki współpracy z Bankami Żywności, pełnowartościowa żywność stanowiąca nadwyżkę, jakiej sklep nie zdąży sprzedać przed upływem terminu przydatności do spożycia, jest przekazywana najbardziej potrzebującym.

Kilka tygodni temu Tesco zadeklarowało, iż zamierza jeszcze mocniej zaangażować się w walkę z marnowaniem żywności. 1 października, w trakcie konferencji w czeskiej Pradze, firma ogłosiła swoją wspólną dla krajów Europy Środkowej ambicję walki z marnowaniem żywności – Tesco chce docelowo zapewnić, iż produkty które nadają się do spożycia, nie będą wyrzucane. Jeśli dany produkt nie zostanie sprzedany, będzie przekazany organizacjom charytatywnym czy grupom społecznym wspierającym osoby potrzebujące pomocy.

Sieć sklepów Tesco w Polsce rozpoczęła współpracę z Federacją Polskich Banków Żywności w 2000 r., włączając się wraz ze swoimi klientami w ogólnopolskie zbiórki produktów żywnościowych. Żywność pozyskiwana corocznie w sklepach Tesco to niemal 10% wolumenu wszystkich zbiórek Banków Żywności przeprowadzanych w sieciach handlowych. 

Informacje dodatkowe:

  • W Polsce 2,8 miliona osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, co oznacza, że na miesięczne utrzymanie dysponują one kwotą mniejszą niż 551 zł. Jednocześnie w Polsce co roku 9 milionów ton żywności marnuje się. (dane Banków Żywności)
  • 2 mln ton marnowanej żywności przypada na straty w gospodarstwach domowych. Innymi słowy, każdy z nas rocznie wyrzuca 50 kg produktów żywnościowych. (dane Banków Żywności)
  • Banki Żywności w Polsce swoją pomoc przekazują do 3 800 organizacji i instytucji społecznych: jadłodajni, świetlic środowiskowych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.